استخدام سراسر کشور

  • استخدام شرکت بیمه آسیا

    استخدام شرکت بیمه آسیا   معرفی شرکت بیمه آسیا     شـركت سهامي بيمه آسيا در ۳۰ تیر سال ۱۳۳۸ شمسی به منظور انجام انواع مختلف معاملات بيمه و عمليات بازرگاني افتتاح شد. در سال ۱۳۸۸  شمسی بر اساس سیاست های كلي اصل ۴۴ قانون اساسي در زمره شرکت های مشمول واگذاري قسمت خصوصي قرار گرفت و به عنوان بزرگ …

پیگیری ثبت نام